• navigaatio
04.04.2016

Pro-tukipiste laajentaa toimintaansa Turkuun

Kuva: Don Wright https://www.flickr.com/photos/8374568@N07/3095041545/

Kevään aikana Pro-tukipiste kuulee kohderyhmien edustajia ja kokoaa projektille taustaryhmän Turun sosiaali- ja terveysalan verkostoista. Uusien työntekijöiden rekrytointi alkoi huhtikuussa ja varsinainen asiakastyö käynnistyy aikaisintaan elokuussa 2016.

Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt projektirahoituksen Pro-tukipiste Turun alueyksikön perustamiseen. Kolmevuotisen projektin aikana luodaan Turun alueelle soveltuva matalan kynnyksen palveluyksikkö avun ja tuen tarpeessa oleville seksityöntekijöille ja eroottisen alan ammattilaisille. Yksikköön palkataan kaksi työntekijää ja toiminta nivelletään osaksi Turussa toimivia sosiaali- ja terveysalan verkostoja.

Pro-tukipisteen edustajat tapasivat maaliskuussa ensimmäisen kerran Turun kaupungin, SPR:n ja Rikosuhripäivystyksen edustajia. Tapaamisessa käytiin läpi alustavaa perustamissuunnitelmaa ja hahmoteltiin konkreettisia toimenpiteitä hankkeen viemiseksi eteenpäin. Lisäksi puhuttiin Turun erityispiirteistä läntisenä rannikkokaupunkina, olemassa olevista yhteistyökuvioista ja Pro-tukipisteen palveluiden liittämisestä niihin.

–Vaikka kaikki on vielä alkuvaiheessa, tunsimme, että Pro-tukipiste on erittäin tervetullut kaupunkiin. Kaikki olivat valmiita viemään asioita ja informaatiota konkreettisesti eteenpäin omissa organisaatioissaan ja jokainen oli valmis antamaan oman osaamisensa yhteisen hankkeen hyväksi, kiittelee Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen.

Seuraavaksi Pro-tukipisteen edustajat tapaavat kohderyhmien edustajia ja kuuntelevat, mitä heidän mielestään yksikön perustamisessa tulee ottaa huomioon ja millaisille palveluille on tarvetta. Samaan aikaan projektille kootaan taustaryhmä, johon osallistuvat kaikki merkittävimmät sidosryhmät. Sidosryhmien tapaaminen on myöhemmin keväällä.

Henkilöstön rekrytointi aloitetaan huhtikuussa siten, että ensin palkataan toiminnan käynnistämisestä ja jatkossa asiakastyöstä vastaava työntekijä. Toisen henkilön rekrytointi aloitetaan loppukeväästä. Varsinainen asiakastyö aloitetaan aikaisintaan elokuussa 2016.

Teksti: Hanna Kauppinen


 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.