• navigaatio

TIEDOTE 4.9.2013 Esitys täyskiellosta ei vakuuta

Oikeusministerin julkaisema selvitys oli odotetusti seksin oston täyskriminalisointia puoltava. Pro-tukipiste katsoo, että täyskiellon seuraukset ovat kielteisiä seksityöntekijöille riippumatta siitä, missä asemassa he ovat.

”Selvityksen erityinen puute on se, että tutkimusaineisto on tarkoitushakuista, kiistanalaista ja kapeaa. Lisäksi selvityksessä ei ole kuultu seksipalveluiden myyjiä. Pro-tukipiste tarjosi tutkijoille mahdollisuutta tavata erilaisissa asemissa olevia seksityöntekijöitä”, sanoo Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen.

Pro-tukipiste pitää välttämättömänä, että seksityöntekijöitä ei suljeta ulos oikeusministerin vaatimasta laajasta yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Pro-tukipisteen mielestä selvitys ei tuo uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun prostituutiosta tai sen sääntelystä. Selvityksen rikosoikeudelliset suositukset on perusteltu epäselvästi ja ristiriitaisesti. Selvityksessä viitataan sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin kertomatta kuitenkaan, mitä ne käytännössä ovat. Selvityksessä ei myöskään oteta kantaa kritisoituun ulkomaalaislain käännytyspykälään, joka mahdollistaa EU:n ulkopuolelta tulevien käännyttämisen seksityöepäilyn perusteella.

Pro-tukipiste on selvityksen tekijöiden tavoin huolissaan siitä, että kontrollitoimenpiteet ovat kohdistuneet seksipalvelujen myyjiin. Pro-tukipiste pitää tärkeänä sitä, että seksityöntekijät voivat luottaa yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeuksiensa toteutumiseen. Selvityksessä esitetty julkisilla paikoilla tapahtuvan seksin myymiskiellon kumoaminen on kannatettava, mutta ei vielä riittävä toimi luottamuksen saavuttamiseksi.

Selvityksessä kaivataan parituslainsäädännön selkiyttämistä. Tavoitteeseen on vaikeaa ottaa kantaa, koska suosituksen suhde oikeusministeriössä laadittuun paritus- ja ihmiskauppalainsäädäntöä selkiyttävään mietintöön (OM 63/2012) ei käy ilmi.

Täyskiellon suosituksen arviointia vaikeuttaa myös se, että parituksen käsitettä on käytetty ylimalkaisesti: paritus samaistetaan selvityksessä yksiviivaisesti pakkoon. Parituspykälän piiriin kuuluu kuitenkin esimerkiksi asunnon vuokraaminen seksityöntekijälle tai muunlainen taloudellista hyötyä tuottava avustaminen, johon ei liity väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.

Pro-tukipiste pitää selvityksen suurena puutteena lisäksi sitä, että selvityksessä ei pohdita seksin ostajien roolia vakavan rikollisuuden kuten ihmiskaupan paljastamisessa.

”Suomessa voitaisiin kokeilla toimintamalleja, joissa seksin ostajia kannustetaan vastuullisuuteen ja havaitsemiensa epäkohtien ilmoittamiseen viranomaisille. Meilläkin on esimerkkejä siitä, että ihmiskaupparikos on tullut ilmi seksin ostajan ilmoituksen kautta. Hollannissa anonyymi vihjejärjestelmä seksin ostajille on tuonut hyviä tuloksia ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa”, Jaana Kauppinen sanoo.

 

Esitys täyskiellosta ei vakuuta - PDF


Lisätietoja:

Jaana Kauppinen
Toiminnanjohtaja
Pro-tukipiste ry
050 564 39 47
jaana.kauppinen(at)pro-tukipiste.fi

 


Katso myös: 

Pro-tukipisteen kanta seksin oston kriminalisointiin

Oikaisu oikeusministeriön selvitykseen koskien seksin myyjien kartoitusta

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.