• navigaatio

Pro-tukipiste: Ihmiskaupan uhrien oikeuksien vahvistaminen välttämätöntä

Tiedote 10.9.2014

Pro-tukipiste katsoo, että tänään 10.9.2014 julkaistu kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus sisältää useita merkittäviä suosituksia, jotka toteutuessaan parantaisivat ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneiden henkilöiden asemaa ja vahvistaisivat heidän oikeuksiaan. Jaamme kansallisen ihmiskaupparaportoijan huolen siitä, että kaupallisen seksin kontekstissa tapahtuvat oikeuksien loukkaukset, mukaan lukien ihmiskaupparikokset, jäävät liian usein tunnistamatta. Tästä syystä he, joiden oikeuksia on loukattu, jäävät monella tapaa vaille järjestäytyneen yhteiskunnan suojaa.

Raportoijan suositusten joukosta Pro-tukipiste haluaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin.

Ostokielto heikentäisi seksuaalipalveluita myyvien asemaa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija suosittaa järjestyslain seksin myyjiin kohdistaman kiellon kumoamista sekä seksuaalipalvelujen myyntiin liittyvän käännytyssäännöksen kumoamista ulkomaalaislaista. Nämä seksuaalipalveluiden myynnin dekriminalisointiin liittyvät ehdotukset ovat mielestämme kannatettavia ja parantavat haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Ihmiskaupan ennaltaehkäisy on kannatettava ajatus ja sitä pitäisi toteuttaa laaja-alaisesti ihmiskaupan eri muotoja koskien.  Ennaltaehkäisyä koskevassa suosituksessaan kansallinen ihmiskaupparaportoija nostaa esiin seksuaalipalveluiden ostokiellon laajentamisen ainoana konkreettisena keinona vähentää ihmiskauppaa aiheuttavaa kysyntää. Pro-tukipisteen näkemyksen mukaan ostokielto ei ole toimiva keino ennaltaehkäisyyn (ks. Liite: Pro-tukipisteen lausunto rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta).

”Toteutuessaan ostokielto voisi entisestään heikentää seksipalveluita myyvien ihmisten asemaa ja siten asettaa heidät alttiiksi väkivallalle ja erilaiselle hyväksikäytölle”, sanoo Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen.

Hierontapaikoissa työskentelevien asemaa tarkasteltava rikosoikeudellista näkökulmaa laajemmin

Pro-tukipisteellä on jo vuosien ajan ollut luottamuksellinen kontakti thai-hierontapaikoissa työskenteleviin ihmisiin etsivän työn, palveluohjauksen, räätälöidyn tuki- ja neuvontatyön kautta. Raportissa on kiinnitetty erityistä huomiota thaihierontapaikoissa tapahtuviin oikeuksien loukkauksiin, mikä on hyvä asia. Hierontapaikoissa työskentelevien asemaa on kuitenkin käsitelty raportissa kapeasti, mikä on ymmärrettävää, koska raportissa on keskitytty rikosoikeudellisiin kysymyksiin.

”Thai-hierontapaikoissa työskentelevien haavoittuvaan asemaan liittyvien tekijöiden ymmärtäminen ja niihin puuttuminen edellyttää heidän oikeudellisen ja sosiaalisen asemansa laaja-alaisempaa tarkastelua. Suositus kotoutumisen parantamiseksi on askel tähän suuntaan, mutta sellaisenaan riittämätön”, sanoo Jaana Kauppinen.

”Toivomme, että thai-hierontapaikkojen nostaminen raportissa erityisen huomion kohteeksi ei johda thai-yhteisön kannalta negatiivisiin seurauksiin tai toimenpiteisiin”, lisää Kauppinen.

Ihmiskaupan vastainen työ vaatii resursseja

Pro-tukipiste on samaa mieltä kansallisen ihmiskaupparaportoijan kanssa siitä, että ihmiskaupan vastainen työ ei johda toivottuihin tuloksiin ilman nykyistä vahvempaa taloudellista satsausta. Lisärahoitusta tarvitaan sekä viranomaistyöhön, että kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Pro-tukipiste on tehnyt työtä seksityöntekijöiden kanssa vuodesta 1990 lähtien ja ihmiskaupan uhrien kanssa niin kauan, kuin Suomessa on ollut ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä.

”Kokemustemme mukaan ihmiskaupan vastainen järjestötyö, eli uhrien tunnistaminen ja tukeminen, vaativat erityistä ammatillista osaamista ja pitkäjänteisyyttä. Tällä hetkellä järjestöjen asema ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa on periaatteellisella tasolla tunnustettu, mutta rahoitus käytännössä puuttuu,” toteaa Jaana Kauppinen.

Toiminnan heikko resursointi koskee myös kaikkia viranomaistahoja ihmiskaupan vastaisessa työssä. Pro-tukipiste pitää tärkeänä, että ihmiskaupan vastaisen työn osaaminen olisi valtakunnallista ja toivoo, että alueellisen ihmiskaupan vastaisen työn järjestäminen sisältyisi myös tulevien sote-alueiden vastuisiin.


Lisätietoja


Jaana Kauppinen                                                                                 

toiminnanjohtaja                                                                                 
Pro-tukipiste ry                                                                                                  
puhelin: 050 564 3947                                                                         
sähköposti: jaana.kauppinen(at)pro-tukipiste.fi                                         

Minna Huovinen
yksikön johtaja
Pro-tukipiste Helsinki
puhelin: 040 7090 500
sähköposti: minna.huovinen(at)pro-tukipiste.fi
 

Haastattelupyynnöt


Vaula Tuomaala

tiedottaja
Pro-tukipiste ry
puhelin: 040 455 2375
sähköposti: vaula.tuomaala(at)pro-tukipiste.fi

Liite: Pro-tukipisteen lausunto koskien oikeusministeriön esitystä rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamiseksi

Tiedote PDF

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.