• navigaatio

THL ja Pro-tukipiste: Seksityöntekijät huolehtivat terveydestään, mutta huono-osaisuus keskittyy

Tiedote THL:n verkkosivuilla
17.12.2013

Seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevät huolehtivat terveydestään, mutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät riskit kasaantuvat tiettyihin ryhmiin. Erityisen vaikeassa asemassa Suomessa ovat ulkomaalaistaustaiset seksityöntekijät. Kohdennetuilla, matalan kynnyksen palveluilla on suuri merkitys seksi- ja erotiikka-alalla työskenteleville. Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Pro-tukipisteen tekemästä tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 234 henkilöä, joista 32 % vastasi suomeksi, 29 % thaikielellä, 34 % venäjäksi ja 4 % englannin kielellä. 

Kondomia käytetään ja testauksissa käydään aktiivisesti

Kaikki vastaajaryhmät käyttivät kondomia: 95 % vastaajista oli käyttänyt kondomia viimeisimmässä yhdynnässä asiakkaan kanssa. Kondomin käyttö oli nuoremmissa ikäryhmissä vähäisempää kuin vanhemmissa. 

Hiv-testissä tai muussa sukupuolitautitestissä oli käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana lähes 60 % vastanneista. Yli 40 % vastanneista oli ainakin kerran rokotettu A- tai B-hepatiittia vastaan. Hivin ja muiden sukupuolitautien testaus- ja rokotusaktiivisuudella oli positiivinen yhteys Pro-tukipisteen palveluiden käyttöön: viimeisen vuoden aikana Pro-tukipisteen palveluja oli käyttänyt vähintään kerran kuukaudessa noin 40 % vastanneista. 

Hyvinvoinnin ja terveyden riskit kasaantuvat

Thainkieliset vastaajat kokivat terveytensä, toimintakykynsä ja toimeentulonsa muita ryhmiä huonommaksi. Heillä myös infektiotautien testaus- ja rokotusaktiivisuus oli alhaisempaa kuin muissa kieliryhmissä. Suomenkielisillä etenkin infektiotautien testaus- ja rokotusaktiivisuus oli korkeaa. Merkittävällä osalla venäjän- ja englanninkielisistä vastaajista ei ollut oikeutta julkisiin palveluihin. 

Hivin ja hepatiitti C:n esiintyvyys oli kaikissa kieliryhmissä korkeampaa kuin suomalaisessa väestössä keskimäärin. Hiviä esiintyi kolmella prosentilla vastanneista, hepatiitti C:tä puolestaan esiintyi viidellä prosentilla vastanneista.

Seksityöntekijät hyötyvät kohdennetuista tuki- ja terveyspalveluista 

Kaikkien kieliryhmien vastaajat kokivat usein vaikeana puhua seksityöstä lääkärille. Aihe koettiin hankalaksi, häpeälliseksi tai leimaavaksi. Erotiikka- tai seksityöhön liittyvissä ongelmissa otettiin viranomaisten sijaan pääsääntöisesti yhteyttä Pro-tukipisteeseen tai samalla alalla toimiviin. 

Merkittävä osa ulkomaalaistaustaisista seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevistä jää julkisten palveluiden ulkopuolelle Suomessa. Muun muassa infektiotautien torjunnan kannalta on tärkeää, että seksityöntekijöille on tarjolla kohdennettuja palveluja matalalla kynnyksellä.

Tutkimus seksi- ja erotiikka-alan työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista

Tutkimuksessa kerättiin perustietoa Suomessa erotiikka-, escort- tai seksityötä tekevien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä hivin ja hepatiitti C:n esiintyvyydestä.Tutkimuksen toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pro-tukipiste ry, joka tarjoaa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluita seksialalla työskenteleville. Tutkimus perustui vapaaehtoiseen anonyymiin kyselyyn ja sylkinäytteisiin. 

Lähde:

Kirsi Liitsola, Jaana Kauppinen, Minna Nikula, Essi Thesslund, Minna Huovinen, Jukka Ollgren, Henrikki Brummer-Korvenkontio. Terveyttä seksi- ja erotiikka-alalla. Erotiikka-, escort- ja seksityötä tekevien terveys ja hyvinvointi Suomessa. THL: Työpaperi 45/2013. 

 

Lisätietoja:

Jaana Kauppinen
toiminnanjohtaja
Pro-tukipiste ry
puh. 050 564 3947
etunimi.sukunimi@pro-tukipiste.fi

Kirsi Liitsola 
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8832
etunimi.sukunimi@thl.fi

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.