• navigaatio

Pro-tukipisteen toiminnan tarkoitus ja periaatteet

Tarkoitus

Pro-tukipiste on seksityöntekijöiden asemaan ja oikeuksiin keskittyvä riippumaton kansalaisjärjestö. 

Pro-tukipisteen toiminnan tarkoituksena on seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen. Pro-tukipiste pyrkii edistämään kohderyhmään kuuluvien ihmisten oikeutta palveluihin ja oikeutta suojeluun kaikenlaiselta pakottamiselta, itsemääräämisoikeuden rajoittamiselta ja muilta oikeuksien loukkauksilta.

Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi Pro-tukipiste 

 • seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä kotimaassa ja ulkomailla, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja sekä tiedottaa ja kouluttaa seksityön kenttään liittyvistä asioista
 • ohjaa ja neuvoo jäseniään ja asiakaskuntaansa juridisissa, sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä tai muissa esiin tulevissa kysymyksissä 
 • ylläpitää voittoa tavoittelematta ammatillisen etsivän työn ja matalan kynnyksen palveluyksikköjä HelsingissäTampereella ja Turussa, joissa seksityöntekijät ja heidän läheisensä voivat saada maksutonta neuvontaa ja tukea.

Periaatteet

Pro-tukipisteen toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

Haavoittuvassa asemassa elävien ihmisten oikeuksia on suojeltava

 • Yhteiskunnassamme on monia ihmisryhmiä, jotka ovat erityisen tuen ja suojelun tarpeessa.
 • Kaikkien yhteiskunnallisten toimenpiteiden, kuten lainsäädännön tai palvelurakenteen muutoksien kohdalla, tulee arvioida niiden seurannaisvaikutukset erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaan.

Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

 • Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus tasavertaiseen ja kunnioittavaan kohteluun.
 • Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus saada tietoa oikeuksistaan kielellä, jota hän ymmärtää ja esitettynä siten, että hän ymmärtää tiedon merkityksen itsensä kannalta.

Palvelutarjonnan tulee olla tuen tarpeen ohjaamaa

 • Palvelun ja tuen saamiselle ei tule asettaa ennakkoehtoja.
 • Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa ja edistää.
 • Palveluiden tulee olla helposti saavutettavia.
 • Palveluiden tulee hyödyttää asiakkaita ja vahvistaa heidän omaa osallistumistaan tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.