• navigaatio

Pro-tukipisteen projektit

Tällä sivulla voit tutustua Pro-tukipisteen erityisprojekteihin. Projekteilla on merkittävä rooli Pro-tukipisteen työn kehittymisessä ja asiantuntemuksen vahvistumisessa. Projekteissa aloitettu työ jää yleensä osaksi Pro-tukipisteen perustoimintaa.

Prompt - Kohdennettua preventio- ja terveystyötä msm-väestölle (2013 - 2014)

Prompt-projektin tavoitteena on motivoida msm-ryhmä (miehet, joilla on seksiä miesten kanssa) varhaiseen hiv-testaukseen ja kehittää yhdessä kohderyhmän kanssa tartuntatautien leviämistä ehkäisevää työtä. Hanke on Pro-tukipisteen vastuulla ja sitä toteutetaan yhteistyössä Positiiviset ry:n, Seta ry:n ja Hiv-tukikeskuksen kanssa. Projektia koordinoi Kari Tuhkanen ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Projekti päättyi marraskussa 2014.

Proxy - Tukipalveluja seksityötä tekeville miehille (2012 - 2015)

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa Proxy-projektissa tarjotaan tukea seksityössä toimiville miehille. Projektikoordinaattorina toimii Howard Byde, jonka toimipiste sijaitsee Tampereen Pro-tukipisteellä. Projekti päättyy maaliskuussa 2015.

Profi (2012 - 2013)

Profi-projektissa kehitetään Pro-tukipisteelle tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Projektissa aloitetaan myös Pro-tukipisteen työn  vaikutusten systemaattinen arviointi. Projektia koordinoi YTM Susanna Jussila ja rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Projekti päättyi tammikuussa 2014.

Probotti (2009 - 2011)

Internetissä tapahtuvan etsivän työn ja neuvonnan työmenetelmien kehittämisprojektin Probotin lopputuotos, PRO24/7 -palvelu, on käytössä verkkosivuillamme. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Saphaan (2009 - 2010)

Vuosina 2009 - 2010 Pro-tukipisteellä toteutettiin  Euroopan Unionin kotouttamisrahaston tuella kotouttamishanke thai-hierontapaikoissa työskentelevien maahanmuuttajien parissa. Saphaan-hankkeessa luotiin kolmansien maiden kansalaisten syrjäytymisriskiä vähentävää yhteistoimintamallia kolmannen sektorin ja julkispalvelujen välille. Saphaan-työ jatkuu osana Pro-tukipisteen Helsingin yksikön perustyötä.

Ihmiskauppa-projekti (2007 - 2009)

Vuosina 2007 – 2009 Pro-tukipiste toteutti Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman erityisprojektin, jossa keskityttiin kolmannen sektorin rooliin ihmiskaupan vastaisessa työssä. Projektissa tuotettiin tietoa ihmiskaupasta ja sille läheisistä ilmiöistä Suomessa sekä seurattiin ja arvioitiin ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa. Lisäksi koulutettiin ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja tukemisen kannalta olennaisia ammatillisia tahoja. Projektin kansainvälisen loppuseminaarin raportti on ladattavissa verkkosivujemme Julkaisut -osiosta. Ihmiskaupan vastainen työ eli Iris-työ jatkuu edelleen Pro-tukipisteellä.

Urho (2006-)

Urho oli Pro-tukipisteen pioneerihanke mies- ja transseksityöntekijöiden tavoittamiseksi sekä heidän tilanteensa ja palvelutarpeidensa selvittämiseksi. Projektin työmuodot ovat vakiintuneet osaksi Pro-tukipisteen perustyötä. Mieserityisen työn kehittäminen jatkui vuonna 2012 alkaneessa Proxy-projektissa.

Polku omaan paikkaan -asuttamisprojekti (2003 - 2008)

Polku omaan paikkaan -asuttamisprojekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Projekti tuotti matalan kynnyksen tehostettua tukityötä asunnottomille seksityössä mukana oleville henkilöille. Projektin aika luotiin toimiva asuttamismalli, jossa julkispalvelujen ja järjestöjen tuottamat palvelut täydensivät toisiaan.

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.