• navigaatio

Tue Pro-tukipisteen toimintaa rahalahjoituksella

Pro-tukipiste tekee käytännön tukityötä seksinmyynnistä toimeentulonsa hankkivien ihmisten kanssa. Osa asiakkaistamme on joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Taloudelliset ja terveydelliset ongelmat sekä yksinäisyys ovat osa monen kohtaamamme ihmisen arkea. Eristäytyminen johtaa siihen, ettei ihmisellä ole tietoa mahdollisuuksistaan eikä visioita paremmasta.

Pelko ja häpeä ovat esteitä, jotka voidaan voittaa. Yhdessä tekeminen ja tunne osallisuudesta ovat avaimia hyvinvointiin. Olemme oppineet, että pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Voimauttavaa ryhmätoimintaa ja arkista tukea

Ryhmätoiminnassa löydämme yhdessä keinoja lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmässä ihmiset voivat jakaa osaamistaan ja tulla arvostetuiksi omana itsenään. Ajoissa saatu neuvo ja tuki arkisissa asioissa estävät isompien ongelmien syntymisen. Oikean tiedon saaminen ja keskustelu turvallisessa ilmapiirissä kantavat arjessa eteenpäin ja luovat tilaa tulevaisuuden suunnittelulle.

Tue toimintaamme – pienikin lahjoitus auttaa!

Lahjoitetut varat ohjataan lyhentämättömänä asiakkaiden tuki- ja ryhmätoimintaan.

Pro-tukipiste on 25-vuotias järjestö, jossa työskentelee parikymmentä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaista. Pro-tukipisteen kohderyhminä ovat tukipalveluiden tarpeessa olevat seksi- ja erotiikka-aloilla toimivat ihmiset sekä ihmiskaupparikosten uhrit. Järjestöllä on palveluyksiköt Helsingissä ja Tampereella. Puhekuplien sitaatit on kerätty Pro-tukipisteen asiakaspalautteesta.

Lahjoita

Maksun saaja: Pro-tukipiste ry

Tilinumero: FI56 1011 3000 2374 52 (Nordea)

SWIFT (BIC): NDEAFIHH

Keräyslupa

Luvan numero: POL-2015-9092
Voimassa: 6.11.2015-5.11.2017

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.