• navigaatio

Pro-tukipisteen tuki- ja terveystyö

Pro-tukipisteen matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tarkoitettu seksi- tai erotiikka-alalla työskenteleville tai alalla aikaisemmin toimineille. Kaikki palvelumme ovat maksuttomia ja nimettömiä. Palveluihimme ovat oikeutettuja sekä suomalaiset että ulkomaalaiset naiset, miehet ja transsukupuoliset henkilöt.

Pro-tukipisteen asiakkaina on ihmisiä, jotka

  • tekevät seksityötä
  • ovat lopettamassa seksityötä tai harkitsevat lopettamista
  • ovat lopettaneet seksityön tekemisen mutta haluavat keskustella seksityöhistoriaansa liittyvistä asioista
  • harkitsevat seksityön aloittamista ja haluavat keskustella asiasta jonkun ulkopuolisen kanssa.

Mitä palveluita Pro-tukipisteeltä saa?

Jokaisen asiakkaan palvelutarve kartoitetaan ja tukipalvelut räätälöidään sen mukaisesti, mitä asiakas elämäntilanteessaan tarvitsee. 

Pro-tukipiste ry:n asiakastyötä tehdään kahdessa palveluyksikössä Helsingissä,  Tampereella ja Turussa. Matalan kynnyksen palveluyksiköissämme on tarjolla sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka tukevat seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevien ihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä edistävät omaehtoista selviytymistä. 

Pro-tukipisteen palvelumuotoihin kuuluu  myös etsivä työ. Sen avulla löydetään palveluiden ulkopuolelle jääviä, vaikeasti tavoitettavia asiakasryhmiä. Matalan kynnyksen palvelukeskusten ja etsivän työn menetelmiin kuuluu olennaisesti palveluohjaus, joka tarkoittaa asiakkaan palvelutarpeen arviointia, palveluihin saattamista tai ohjaamista sekä palveluiden koordinointia.

Pro-tukipisteellä kehitetään myös vertaistoimintaa.

Miksi Pro-tukipiste tuottaa omia erityispalveluita?

Pro-tukipisteen asiakaskunnalle on tyypillistä tuen tarpeen laaja-alaisuus, liikkuminen paikkakunnalta ja maasta toiseen sekä prostituutioon liittyvän sosiaalisen stigman aiheuttamat ongelmat. Pro-tukipisteen tarjoamat palvelut täydentävät julkisia palveluja ja ehkäisevät syrjäytymiskierteen syntymistä.

Pro-tukipisteen asiakkaat tarvitsevat usein erityispalveluita, jotka eivät ole lakisääteisiä kuntapalveluita. Useiden asiakkaiden kohdalla palvelujen saamisen perusteena oleva kotikuntavelvoite ei myöskään täyty.

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.