• navigaatio

Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio rikoslaissa

Rikoslaissa kielletään paritus, ihmiskauppa sekä seksuaalipalveluiden ostaminen ihmiskaupan tai parituksen uhrilta. Myös seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta, alle 18-vuotiaalta, on kielletty.

Paritus

Kansainväliset sopimukset kieltävät yksiselitteisesti alaikäisten parittamisen, mutta eri maissa tulkinnat aikuisten parittamisesta vaihtelevat. Suomessa aikuisten parittaminen on yksiselitteisesti kielletty.

Parituslainsäädännössä on sekä tavanomaista että törkeää tekomuotoa koskeva rangaistussäännös. Myös prostituutiota koskeva markkinointi on kielletty paritussäännöksissä. Paritus on taloudellista hyötymistä toisen prostituutiotoiminnasta. Säännös ei siis koske sitä, että henkilö myy omia palveluksiaan, eikä sitä, että asiakas ostaa täysi-ikäiseltä seksipalveluita itselleen. Kyse on siitä, että ulkopuolinen kolmas osapuoli hyötyy jonkun prostituutiotoiminnasta.

Käytännössä parituksessa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että henkilö A vuokraa henkilölle B asunnon prostituution harjoittamista varten, tietoisena prostituutiotoiminnasta. Samoin paritusta on esimerkiksi majoitushuoneen vuokraaminen seksuaalipalveluita myyvälle henkilölle normaalia korkeammalla taksalla, asiakkaiden välittäminen korvausta vastaan tai niin sanottujen suojelu- tai kynnysrahojen periminen prostituoidulta. Paritusta on myös seksipalveluita koskevien internet-ilmoitusten laittaminen verkkoon toisen puolesta ja korvauksen veloittaminen siitä.

Ihmiskauppa

Ihmiskaupassa rikoksentekijä pyrkii hyötymään toisesta henkilöstä saattamalla hänet seksuaalisen hyväksikäytön tai työvoiman hyväksikäytön kohteeksi tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Ihmiskauppaa voi olla myös kaupankäynti elimillä tai kudoksilla.

Ennen vuotta 2004 Suomen rikoslaista ei löytynyt ihmiskauppaa koskevia säännöksiä. Jos ihmiskauppaa olisi ilmennyt, olisi voitu soveltaa esimerkiksi vapaudenriistoa, ihmisryöstöä ja paritusta koskevia säännöksiä. Kansainvälisten velvoitteiden myötä Suomen lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2004 kattavammaksi ihmiskaupan osalta.

Velvoitteita aiheuttivat kolme kansainvälistä sopimusta, joita Suomi sitoutui noudattamaan. Nämä kolme sopimusta ovat YK:n Palermon sopimuksen ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja (2000), YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja, joka koskee lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa (2002), sekä Euroopan unionin puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta (2002).

Ihmiskaupan sääntely toteutettiin Suomessa säätämällä erillinen ihmiskauppaa koskeva rangaistussäännös, joka kokonaisuutena täyttää kaikki ihmiskauppaa koskevat velvoitteet. Ihmiskauppasäännös sijoitettiin rikoslain 25 lukuun, joka kattaa kaikki vapauteen kohdistuvat rikokset.  

Katso myös:

Pro-tukipisteen kanta seksin oston täyskriminalisointiin

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.