• navigaatio

Ihmiskaupan vastaisen työn periaatteet

Ihmisoikeudet

Kaikkien Pro-tukipisteen asiakkaiden tulee saada tietoa oikeuksistaan ja toiminnan mahdollisuuksistaan ymmärrettävästi esitettynä. Iris-työssä arvioimme ja tuemme ihmiskaupparikoksen uhrin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja tarjoamme oikeudellista neuvontaa. Seuraamme lisäksi ihmiskaupan vastaisen toiminnan vaikutuksia kaikkien Pro-tukipisteen asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Reilu kohtelu

Iris-työn periaatteisiin kuuluu asiakkaan oman päätösvallan kunnioittaminen ja tukeminen kaikissa asiakkaan elämään liittyvissä asioissa. Pro-tukipisteellä ihmiskaupparikokseen liittyvistä asioista on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti.

Iris-työssä reilu kohtelu tarkoittaa suoraa edunvalvontatyötä, asiakkaiden tukena olemista erilaisissa palveluissa sekä rikosoikeudellisessa prosessissa. Iris-työntekijät ymmärtävät traumatisoitumisen vaikutuksen rikoksen uhrin toimintakykyyn ja osaavat ottaa sen huomioon toimiessaan asiakkaan kanssa.

Inhimillisyys

Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen on Iris-työssä olennaista. Iris-työntekijän kanssa asiakas voi keskustella kaikesta, mikä hänelle on tärkeää: esimerkiksi terveydestä, perheestä, Suomessa asumisesta, huolista, peloista, toimeentulosta, ahdistuksesta, seksityöstä, lapsista tai vaikkapa hengellisistä asioista.  Asiakkaan tarpeet ohjaavat tukityötä. Asiakas on itse oman elämänsä paras asiantuntija, ja asiakkaan tekemät valinnat pyritään näkemään hänen näkökulmastaan käsin.

Suojelu

Kaikilla ihmisillä on oikeus elää ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Iris-asiakkaiden kokema väkivalta ja sen uhka voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista ja/tai sosiaalista. Iris-työntekijöiden kanssa asiakas voi keskustella peloistaan ja suojeluntarpeestaan luottamuksellisesti. Asiakkaiden pelot otetaan vakavasti ja niiden syihin pyritään vaikuttamaan. Valtion auttamisjärjestelmässä oleville Iris-asiakkaille voi olla tarpeen järjestää turvatoimia, joista sovitaan yhdessä viranomaisten kanssa.

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.