• navigaatio

Pro-tukipiste työryhmissä

Kansallisen ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin asiantuntijaverkosto

Pro-tukipiste on edustettuna kansallisen ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin asiantuntijaverkostossa, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. Kansallisen koordinaattorin tehtävänä on yhteensovittaa poikkihallinnollista ihmiskaupan vastaista toimintaa ja kehittää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä. Koordinaattorin tehtävä on sijoitettu sisäministeriön poliisiosastolle.

 

Sisäasiainministeriön työryhmä, 2012 - 2014

Pro-tukipisteen edustaja oli mukana sisäasiainministeriön asettamassa ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa lainsäädäntöä kehittävässä työryhmässä. Työryhmä julkaisi selvityksen ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittämisestä marraskuussa 2013. Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin syksyllä 2014. Kolmatta sektoria edustivat Pro-tukipisteen ohella Monika-Naiset Liitto ry sekä Rikosuhripäivystys

Oikeusministeriön työryhmä, 2011 - 2012

Pro-tukipisteen edustaja on ollut mukana oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, joka kokoontui 12 kertaa 21.11.2011 ─ 28.9.2012. Työryhmän tehtävänä oli tarkastella oikeusministeriön vastuualueelle kuuluvia ihmiskaupparikoksia koskevia kysymyksiä sekä arvioida lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän mietintö julkaistiin lokakuun 2012 lopulla.  

Ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa seuraava ohjausryhmä 2008 - 2011

Pro-tukipisteellä oli edustaja sisäasiainministeriön asettamassa ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa seuraavassa ohjausryh­mässä sekä ihmiskaupan vastaisen toiminnan tiedotuksen, ohjeistuksen ja koulutuksen suunnittelu­työryhmässä. Ohjausryhmän toimikausi päättyi 6.4.2011, jolloin se luovutti arvioinnin ja toimenpidesuositukset sisältävän raporttinsa. Raportti on luettavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilta.

 

Pro-tukipiste on mukana myös seuraavissa työ- ja ohjausryhmissä

Pro-tukipiste on ollut mukana seuraavissa ohjausryhmissä

  • Thaimaalaisten naisten kotouttamisen ohjausryhmä (2008-2009)
  • Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestötyöryhmä
  • Metropolia Ammattikorkeakoulun Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön -hankkeen ohjausryhmä
  • Aikalisä-projektin ohjausryhmä.

 

 

Hallinto ja kokoustilat
Vuorikatu 16 A 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Helsingin tukipalvelut
Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros
00100 Helsinki
+358 (0)9 2512 730

Tampereen tukipalvelut
Aleksis Kiven katu 10 E, 3. kerros
33210 Tampere, Finland
+358 (0)3 3454 2200

Turun tukipalvelut
Yliopistonkatu 24 B 28, 2. kerros
20100 Turku, Finland
+358 40 635 0412

© Pro-tukipiste

Anna palautetta »

VAIKUTTAMISTA

yhdenvertaisuuden ja oikeuksien puolesta.

PALVELUITA

seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille.