Ajankohtaista

All Yhteistyö Julkaisut Pro-tukipisteellä tapahtuu Vaikuttamistyö Blogi

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta (HE266/2014 vp) 

ro-tukipiste ry oli edustettuna Sisäministeriön ohjaamassa työryhmässä, joka toimi vuodesta 2012 alkaen tämän lausunnoilla olevan hallituksen esityksen taustalla. Työryhmän pitkähköstä työskentelystä huolimatta Pro-tukipiste ry katsoo, ettei tällä esityksellä pystytä parantamaan riittävästi eri asemassa olevien uhrien yhdenvertaisuutta avunsaajina tai parantamaan uhrien tunnistamista ja ohjautumista viranomaisavun piiriin.

Seksuaalipalveluiden ostaminen, Lakivaliokunta HE2292014vp

Rikoslain 20 luvun 8 §:n uudistamisen tarve on lähtenyt siitä, että ”seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan säännöksen soveltamiskynnys on oikeuskäytännössä (KKO:2012:66) asettunut korkeammalle kuin lakia hyväksyttäessä osattiin ennakoida” (s. 4.) Parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen ei esityksen mukaan tästä syystä toteudu nykyisen säännöksen avulla odotetulla tavalla, mikä katsotaan syyksi tarkistaa säännöksen sisältöä.

Hallituksen esitys HE 103/2014 eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ihmiskaupan tunnusmerkistö täyttyy varsin varhaisessa vaiheessa. Tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä, että henkilö olisi vielä joutunut esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Riittävää on, että tekijällä on ollut tarkoitus saattaa hänet tällaisen hyväksikäytön kohteeksi. Jos myös tämä teon tarkoitus toteutuu ja nämä hyväksikäyttöön liittyvät teot täyttävät seksuaalirikoksen tunnusmerkistön, näistä seksuaalirikoksista rangaistaan erikseen.