”En ole enää niin sulkeutunut omaan maailmaani”

24.03.2016 / Ajankohtaista
Tietoa siitä, kuinka pitää huolta omasta terveydestä ja turvallisuudesta. Uusia ystäviä. Hyviä mahdollisuuksia keskustella ja kysyä intiimeistäkin asioista. Tietoa paikasta, josta voi pyytää apua.

Hierontapaikoissa työskentelevät thainaiset kertoivat saaneensa paljon hyviä kokemuksia Tutulta tutulle (TuTu) –vertaistoimijakoulutuksesta, jonka Pro-tukipiste järjesti vuoden 2015 syksyllä. Koulutus tarjosi tietoa seksityötä tekevien naisten terveydestä, hyvinvoinnista, seksuaalioikeuksista ja turvallisuudesta. Koulutuksen suunnittelivat ja toteuttivat Pro-tukipisteen terveys- ja etsivän työn tekijät, jotka olivat osallistujille ennestään tuttuja. Yhteistyötä tehtiin myös Helsingin kaupungin ehkäisyneuvonnan kanssa. Sieltä vieraili yhdessä ryhmätapaamisessa terveydenhoitaja.

Koulutuksessa osallistujat määräsivät etenemisen tahdin. He keskustelivat yhdessä toisten osallistujien ja ohjaajien kanssa ja muodostivat siten itse tietoa aiempien tietojensa ja kokemuksensa pohjalta. Esimerkiksi keskustelu naisen anatomiasta aloitettiin niin, että osallistujat kuvasivat piirtämällä, kuinka he hahmottavat oman anatomiansa. Piirrokset esiteltiin ryhmälle, jonka jälkeen niistä keskusteltiin ja niitä täydennettiin yhdessä.

Koulutukseen kuului, että osallistujat toteuttivat vertaistoimintaa omissa verkostoissaan: he kertoivat jokaisen koulutuskerran annista jollekin ihmiselle, useimmiten kollegoilleen. Osallistujia oli yhteensä yhdeksän, joista viisi pääsi mukaan joka kerralle.

Koulutuksessa onnistuttiin luomaan välitön ilmapiiri varaamalla oppimiskertojen aluksi aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle ja lopuksi teeman käsittelyä jatkettiin yhteisen aterian äärellä. Onnistumiseen vaikutti myös se, että koulutus järjestettiin tutussa ympäristössä, helsinkiläisessä hierontapaikassa, ja se, että kouluttajat olivat osallistujille ennestään tuttuja ja Pro-tukipisteen thaita puhuvat työntekijät käänsivät koulutuksen suomen kielestä thain kielelle.

Koulutus vastasi tarpeeseen, joka oli havaittu Pro-tukipisteen säännöllisessä etsivässä työssä. Sitä myötä kun vuorovaikutus seksityötä tekevien thaimaalaisnaisten kanssa on tiivistynyt, on myös luottamus kasvanut ja naiset ovat alkaneet puhua työstään ja huolistaan avoimesti Pro-tukipisteen thainkielisten työntekijöiden kanssa. Keskusteluissa thainaiset ovat ilmaisseet tarpeensa saada lisäkoulutusta nimenomaan terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Seksityöntekijöiden terveys- ja hyvinvointitutkimus, joka toteutettiin vuosina 2012−2014, osoitti etenkin thainkielisten seksityöntekijöiden kokevan terveytensä, hyvinvointinsa ja taloudellisen tilanteensa heikoksi. Huono-osaisuuden keskittyminen, julkisten palveluiden ulkopuolelle jääminen ja infektiotautien esiintyminen korostivat matalan kynnyksen räätälöityjen palveluiden ja osallistavan koulutuksen tärkeyttä seksityötä tekevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä.

Osallistujat toivoivat kurssipalautteessa koulutusta myös suomalaisesta yhteiskunnasta. Esimerkiksi lainsäädäntö, Kelan palvelut ja yrittäjyyteen liittyvät asiat askarruttavat monia thaimaalaisia.
Teksti: Hanna Kauppinen

Kuva: Pro-tukipiste ry

Lisää aiheesta

08.03.2021 / Ajankohtaista

03.03.2021 / Ajankohtaista