Askelmerkit-hanke

Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen on Pro-tukipisteen toteuttama kaksivuotinen hanke. Hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa. Hankkeen rahoittajana on EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto ja läheisimpinä yhteistyökumppaneina toimivat Monika-Naiset liiitto ry, Pakolaisneuvonta ry sekä Rikosuhripäivystys.

Askelmerkit-hanke pyrki syventämään erityisesti järjestöjen ymmärrystä ihmiskaupasta ja uhrien tunnistamisesta. Hankkeen aikana tuotettiin ihmiskaupan tunnistamista ja puheeksi ottamista helpottavaa materiaalia, kuten tilannekatsaus ihmiskaupasta järjestöjen ja seurakuntien näkökulmasta, tiedonkeruulomake, ihmiskaupan tunnusmerkistö sekä neljä animaatiota. Hankkeen aikana järjestettiin myös työpajoja seksi- ja erotiikka-alalla toimiville ihmisille ja vahvistettiin näin vertaistoimijoiden roolia ihmiskaupan tunnistamisessa ja uhrien avun piiriin ohjaamisessa. Lisäksi hankkeessa kerättiin hyviä käytäntöjä järjestöjen, seurakuntien, viranomaisten, kuntien ja auttamisjärjestelmän välillä ihmiskaupan tunnistamiseen ja torjumiseen liittyen.

Askelmerkkien aikana syntyneet dokumentit ja animaatiot löytyvät Iris-akatemiasta.

Hankkeessa tuotettu selvitys järjestöjen ja seurakuntien kohtaamasta ihmiskaupasta sekä neljäs ihmiskaupan tunnistamista helpottava lyhytanimaatio julkaistaan helmikuussa 2018.

Lisätiedot hankkeesta:

Essi Thesslund, Pro-tukipiste ry; essi@pro-tukipiste.fi