Askelmerkit-hanke

Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen on Pro-tukipisteen toteuttama kaksivuotinen hanke. Hankkeen rahoittajana on EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto ja läheisimpinä yhteistyökumppaneina toimivat Monika-Naiset liiitto ry, Pakolaisneuvonta ry sekä Rikosuhripäivystys.

Askelmerkit-hankkeessa syvennetään ymmärrystä ihmiskaupasta. Hankkeen aikana tehdään ihmiskaupan tunnistamista ja puheeksi ottamista helpottavaa materiaalia kuten tilannekatsaus ihmiskaupasta järjestöjen ja seurakuntien näkökulmasta, tiedonkeruulomake, ihmiskaupan tunnusmerkistö sekä neljä animaatiota. Hankkeen aikana järjestetään myös työryhmiä seksi- ja erotiikka-alalla toimiville tavoitteena pohtia vertaisten roolia avun piiriin ohjaamisessa. Lisäksi hankkeessa kerätään hyviä käytäntöjä järjestöjen, seurakuntien, viranomaisten, kuntien ja auttamisjärjestelmän välillä ihmiskaupan tunnistamiseen ja torjumiseen liittyen.

Askelmerkkien aikana syntyneet dokumentit ja animaatiot tulevat löytymään Iris-akatemiasta.

 

Askelmerkit-hankkeessa työskentelee ihmiskaupan vastaisen työn erikoisasiantuntija Eva Maria Korsisaari

eva.korsisaari@pro-tukipiste.fi

+358 (0)40 627 9600