Lähirikoksia

Poliisi voi tutkia ihmiskauppaan viittaavaa tilannetta myös muilla rikosnimikkeillä. Tässä on esimerkkejä rikosnimikkeistä, joita voi kutsua ihmiskaupparikoksen ”lähirikoksiksi”.

Paritus, törkeä paritus

  • paritus tarkoittaa sitä, että seksin myyjän ja seksin ostajan välillä toimii kolmas osapuoli, joka saa taloudellista hyötyä seksin myynnistä. Paritus voi Suomessa tarkoittaa esimerkiksi asunnon vuokraamista, seksinmyynti-ilmoitusten laatimista tai muunlaista seksinmyynnin edistämistä. Paritus on määritelty rikoslaissa rangaistavaksi toiminnaksi.
  • parituksen kaltainen toiminta viittaa ihmiskauppaan silloin, kun siihen liittyy alistamista, kontrollointia tai väkivaltaa tai jos parituksen kohteena on alle 18-vuotias ihminen.

Kiskonnan tapainen työsyrjintä

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen

Kiristys, petos, laiton uhkaus

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on tarkoitettu ihmiskaupparikoksen uhreille. Tämän vuoksi on merkityksellistä, että rikosta tutkitaan ihmiskauppana. Auttamisjärjestelmä tarjoaa myös neuvontaa ihmiskaupan tunnistamiseen ja uhrien auttamiseen.

Jos sinä, läheisesi tai asiakkaasi on osapuolena rikostutkinnassa, voit kysyä apua ja neuvontaa myös järjestöiltä. Pro-tukipisteen palvelut ovat seksi- ja erotiikka-alalla toimiville ihmisille ja ihmiskaupan uhreille. Rikosuhripäivystys on järjestö, joka on erikoistunut kaikkien rikosten uhrien tukemiseen. Järjestöt tukevat ihmisiä heidän tarpeidensa mukaan ja riippumatta siitä, vievätkö he asiaansa viranomaisten tietoon. Ihmisen kokema tuen ja neuvonnan tarve ei ole aina sidoksissa rikosnimikkeisiin. Järjestöt tukevat ihmisiä myös tilanteissa, joissa rikostutkinta ei käynnisty tai rikosta tutkitaan muuna rikoksena kuin ihmiskaupparikoksena.