Tietoa ja työkaluja

Pro-tukipisteen Iris-työssä luodaan käytännön sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön soveltuvaa viestintämateriaalia, jonka tarkoituksena on helpottaa ihmiskaupparikosten uhrien tunnistamista ja auttamista. Materiaalit perustuvat Pro-tukipisteen työssä havaittuihin tarpeisiin ja asiakas- ja tiedotustyöstä kertyneeseen osaamiseen. Esitteet ja animaatiot ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi tiedottamisessa, kouluttamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan asiakastyön työkaluina. Materiaalin lataaminen on maksutonta.

Esitteet

Esite Ihmiskaupan tunnusmerkkejä (suomi)

Esite Indicators of human trafficking (englanti)

Tässä esitteessä on koottuna tunnusmerkkejä, joihin perehtyminen helpottaa tunnistamaan ihmiskaupparikokseen viittaavia asioita esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä.

Esite Kohti apua ja oikeuksia (suomi)

Esite Kohti apua ja oikeuksia (englanti)

Esite Kohti apua ja oikeuksia (blanco)

Tässä esitteessä on kuvitettuna kolme ihmiskaupan uhrin kannalta tärkeää prosessia, jotka liittyvät uhrin oikeuksiin ja avun saamiseen. Kyseessä ovat auttamiseen ja tukipalveluihin liittyvä prosessi, rikosprosessi sekä Suomessa oleskeluun liittyvä prosessi. Esitettä voi käyttää esimerkiksi asiakastyössä, kun ihmisen kanssa keskustellaan hänen tarpeistaan ja mahdollisuuksistaan avun hakemiseen ihmiskaupan uhrina.

Animaatiot

Pro-tukipisteen lyhytanimaatiot sopivat koulutus- ja tiedotusmateriaaleiksi. Animaatioihin on koottu tiiviisti ja arkikielisesti tietoa ihmiskaupasta ja uhrien kohtaamisesta ja tunnistamisesta sekä erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksestä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatiot on suunniteltu ensisijaisesti sosiaali- ja terveystyötä tekevien järjestöjen työhön.

Animaatio 1. Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit

Animaatiossa kuvataan tiiviisti mitä ihmiskauppa voi olla ja mitkä tekijät vaikuttavat uhrin asemaan ja avun hakemisen mahdollisuuksiin. Ihmiskaupan tunnusmerkkejä -esitettä on hyvä käyttää animaation rinnalla esimerkiksi kouluttaessa.

Recognize the indicators of human trafficking (EN)

Recognize the indicators of human trafficking (ARABIC)

Reconnaître les signes de la traite de personnes(FRA)

Recognize the indicators of human trafficking (THAI)

КАК РАСПОЗНАТЬ ПРИЗНАКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ(RUS)

Å gjenkjenne tegn på menneskehandel

Animaatio 2. Tunnista ihmiskauppa – rauhoitu kuulemaan

Animaatio kertoo, miten esimerkiksi sosiaali- tai terveysalojen työntekijät voivat valmistautua kohtaamiseen vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa. Animaatiossa kuvataan hyviä käytäntöjä ihmiskaupan uhrin tunnistamistilanteessa, jotta kohtaaminen olisi turvallisen tuntuinen ja mahdollistaisi luottamuksen rakentumisen työntekijän ja ihmiskaupan uhrin välille.

Animaatio 3. Yhteisön voima

Animaatio kuvaa yhteisöjen ja sosiaalisten verkostojen merkitystä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatio toimii esimerkiksi vertaisryhmätoiminnassa keskustelun herättäjänä ja esimerkkinä siitä, miten erilaiset yhteisöt ja yksilöt voivat olla mukana haavoittuvassa asemassa elävien ihmisten tavoittamisessa ja auttamisessa. Vertaistunnistaminen on yksi merkittävä väylä sille, että ihmiskaupparikosten uhrit saavat tietoa avun saamisen mahdollisuuksista.

The power of community (EN)

The power of community (ARABIC)

Le pouvoir des communautés (FRA)

The power of community (THAI)

Сила сообщества (RUS)

Animaatio 4. Ihmiskaupparikoksen uhrilla on oikeus apuun

Animaatio kertoo tiiviisti mitä oikeuksia apuun ja suojeluun ihmiskaupan uhreilla Suomessa on. Animaatio kannustaa aina harkitsemaan avun hakemista. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, poliisi ja maahanmuuttoviranomaiset vastaavat uhrien tunnistamisesta ja päättävät, mitä mahdollisuuksia apuun ja suojeluun hyväksikäytön uhriksi joutuneella Suomessa on. Animaatio on tarkoitettu koulutus- ja asiakastyöhön ja vapaasti jaettavissa.

The victim of human trafficking offence is entitled to help (EN)

The victim of human trafficking offence is entitled to help (ARABIC)

Les victimes de la traite de personnes ont le droit de recevoir de l’aide (FRA)

The victim of trafficking offence is entitled to help (THAI)

Жертва преступления, связанного с торговлей людьми, имеет право на помощь (RU)

Muita materiaaleja

Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan!

Mallinnus yhteisöille suunnatuista työpajoista ihmiskaupan ja hyväksikäytön tunnistamisesta ja avun hakemisesta perustuu Pro-tukipisteen toiminnassa kokeiltuihin vertaistunnistamiseen tähtääviin työpajoihin.

Toimivaa yhteistyötä ihmiskaupan tunnistamisessa ja avun tarjoamisessa

Koosteeseen on kerätty toimivia käytäntöjä ihmiskaupan tunnistamisessa ja avun tarjoamisessa ihmiskaupan uhreille esimerkiksi järjestöjen ja viranomaisten välisessä yhteistyössä.

Dialogista tunnistamista – järjestökentän kokemuksia ihmiskaupan tunnistamisesta ja avun tarjoamisesta.

Selvitykseen on koottu suomalaisten kolmannen sektorin toimijoiden näkökulmia ihmiskaupan tunnistamisesta ja uhrien auttamisesta ja niihin liittyvistä haasteista.

Tyttöjenpäivänä ihmiskauppaa vastaan -webinaarin tallenne

Pro-tukipiste järjesti yhdessä Zonta Club of Helsinki IV ja III kanssa 14.10.2020 tyttöjenpäivän sekä EU:n ihmiskaupan vastaisen päivän hengessä Tyttöjenpäivänä ihmiskauppaa vastaan -webinaarin, jonka tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä sukupuolen huomioimisesta ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa.