Tunnista ihmiskauppa

Ihmiskaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tai ihmisryhmä pitää vallassaan, alistaa ja hyväksikäyttää heikommassa asemassa olevaa ihmistä. Ihmiskaupan uhri on tilanteessa, jossa hänellä ei ole todellista mahdollisuutta irtautua toiminnasta tai määrätä itse tekemisistään. Ihmiskauppa on rikos joka loukkaa yksilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta.

Seuraavat tunnusmerkistöt voivat auttaa ihmiskaupparikosten tunnistamista.

Hyväksikäytön muotoja

 • työvoiman hyväksikäyttö
 • prostituutioon, eli seksin myymiseen pakottaminen tai painostaminen
 • muu seksuaalinen hyväksikäyttö
 • elin- tai kudoskauppa
 • laiton adoptio
 • avioliittoon pakottaminen tai painostaminen
 • rikolliseen toimintaan pakottaminen tai painostaminen
 • kerjäämiseen pakottaminen tai painostaminen
 • kotitaloustöihin pakottaminen tai painostaminen

Kontrolloinnin keinoja

 • erehdyttäminen
 • velkaannuttaminen
 • kiristäminen
 • fyysinen väkivalta
 • seksuaalinen väkivalta
 • henkinen väkivalta
 • hengellinen väkivalta
 • sosiaalinen eristäminen
 • liikkumisvapauden rajoittaminen
 • systemaattinen väärän tiedon antaminen
 • uhkailu väkivallalla
 • uhkailu oleskelustatukseen liittyen
 • uhkailu sosiaalisella häpäisyllä
 • uhkailu ihmisen läheisiin liittyen

Viitteet alisteisesta asemasta

Elinolosuhteissa havaittavia viitteitä alisteisesta asemasta

 • takavarikoitu passi ja/tai muut matkustusasiakirjat
 • tietämättömyys siitä missä maassa tai millä paikkakunnalla on
 • joku toinen hoitaa asioita ihmisen puolesta
 • ei mahdollisuutta liikkua yksin ilman saattajaa
 • ei mahdollisuutta käydä terveyspalveluissa
 • seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa ei mahdollisuutta suojautua seksitaudeilta tai käyttää ehkäisyä
 • päihderiippuvuuden aiheuttaminen tai ylläpitäminen hyväksikäytön mahdollistamiseksi
 • papereiden tai sopimuksien allekirjoittaminen, joiden sisällöstä ihmisellä itsellä ei ole tietoa
 • säätilaan sopimattomat vaatteet
 • alaikäisellä on omia lapsia
 • lapsi ei käy koulua
 • lapsi ei käy neuvolassa tai terveystarkastuksissa
 • lapsi ei vaikuta vanhempina esiintyvien omalta lapselta

Asuinolosuhteissa havaittavia viitteitä alisteisesta asemasta

 • asuminen työpaikalla
 • asuminen taloudessa, jossa joutuu työskentelemään
 • asuminen maatalousrakennuksessa, rakennustyömaan parakissa tai muissa asumiskelvottomissa tai epäinhimillisissä olosuhteissa
 • ei mahdollisuutta poistua vapaasti asunnosta
 • ei omaa avainta paikkaan, jossa asuu

Työolosuhteissa havaittavia viitteitä alisteisesta asemasta

 • fyysinen väkivalta työpaikalla
 • ei mahdollisuutta neuvotella työolosuhteista
 • ei työsopimusta tai useita sisällöltään poikkeavia työsopimuksia samasta työsuhteesta
 • ei palkkaa tai liian vähän palkkaa
 • ylipitkät työpäivät
 • ei vapaapäiviä
 • ei sairauslomaa

Taloudellisessa tilanteessa havaittavia viitteitä alisteisesta asemasta

 • kohtuuton velkataakka
 • ei tietoa velan määrästä tai kertymisperusteista
 • pankkitili jonkun toisen hallinnassa
 • taloudellinen vastuu läheisistä

Sosiaalisissa olosuhteissa havaittavia viitteitä alisteisesta asemasta

 • eristyneisyys
 • rajoitettu tai olematon vapaus liikkua ympäristössä
 • rajoitettu tai olematon mahdollisuus pitää yhteyttä läheisiin tai muihin ihmisiin
 • ihmisen tulkkina toimiva vaikuttaa tulkkaavan omiaan
 • läheisten oireilu

Psyykkisessä hyvinvoinnissa havaittavia viitteitä alisteisesta asemasta

 • jatkuvat painajaiset
 • paniikkireaktiot
 • muistamattomuus
 • aggressiivisuus
 • harhaisuus
 • pakkomielteisyys
 • lamaantuminen
 • pelko väkivallasta itselle tai läheisille
 • pelko maasta poistamisesta
 • pelko sosiaalisesta häpäisystä
 • pelko itseä koskevien arkaluontoisten kuvien tai tietojen leviämisestä

Fyysisessä terveydessä havaittavia viitteitä alisteisesta asemasta

 • fyysisen väkivallan merkit
 • kudosten tai elinten poistoon viittaavat merkit terveydentilassa
 • hoitamattomat krooniset sairaudet
 • ei raskaudenseurantaa
 • infektiot
 • nälkiintyneisyys
 • henkilökohtaisen hygienian puutteet

Käyttäytymisessä ja tunnetilassa havaittavat viitteet alisteisesta asemasta

 • luottamuksen puute
 • itkuisuus
 • ylivarovaisuus
 • epäluuloisuus
 • hyökkäävyys
 • valehtelu
 • haluttomuus puhua omasta tilanteesta

Esite Ihmiskaupan tunnusmerkkejä tukee ihmiskaupan tunnistamista.

Aiheesta kertoo lisää video Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit.

Ihmiskauppa on tärkeä tunnistaa, sillä ihmiskaupparikoksen uhrilla on erityisiä oikeuksia. Pro-tukipisteellä ja muissa järjestöissä ihmiskaupan tunnistaminen perustuu keskusteluun työntekijän ja apua tarvitsevan ihmisen välillä. Ihmiskauppaan viittaavan tilanteen tunnistaminen on ensiaskel siihen, että rikoksen uhriksi joutuneen ihmisen kanssa voidaan keskustella avun hakemisen vaihtoehdoista. Tästä teemasta kertoo animaatio Tunnista ihmiskauppa – rauhoitu kuulemaan.

Joskus ihmiskauppaan viittaavaa tilannetta käsitellään rikostutkinnassa niin kutsuttuina lähirikoksina.

Lisätietoa ihmiskaupasta ja uhrin auttamisesta:

Essi Thesslund

Ihmiskaupan vastaisen työn erityisasiantuntija

+358 45 120 7224

essi@pro-tukipiste.fi

Pro-tukipiste ry