Uhrin oikeudet

Ihmiskaupan uhri

Ihmiskaupan uhri tarkoittaa ihmistä, joka on joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Ihmiskaupan uhrilla on Suomessa erityisiä oikeuksia apuun ja suojeluun. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa ihmiskauppaan viittaavat asiat. Näitä asioita voi havaita ihminen itse, työntekijät vaikkapa sosiaali- ja terveyspalveluissa, hänen kollegansa tai tuttavansa tai esimerkiksi poliisi rikostutkinnassa. Ihmiskaupan uhrin tunnistamisessa voivat auttaa viranomaiset ja järjestöt.

Järjestöjen apu

Rikoksen uhriksi joutunut ihminen ei ole aina valmis kertomaan tilanteestaan poliisille tai sosiaaliviranomaisille. Tällöin hän voi keskustella asiasta luottamuksellisesti Pro-tukipisteellä tai muissa järjestöissä. Järjestöt tukevat ihmiskaupan uhreja myös rikostutkinnassa ja oikeudenkäynneissä, arjessa pärjäämisessä sekä tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua ja kriisimajoitusta.

Jos olet huolissasi sinun tai läheisesi tilanteesta ja tarvitset apua ja neuvontaa, älä jää yksin. Pro-tukipiste auttaa sinua ja läheisiäsi tunnistamaan onko kyse ehkä ihmiskaupasta, miten voit saada apua ja mitä muuta olisi hyvä tietää. Tarjoamme neuvontaa myös muille ihmiskaupan uhreja kohtaaville tahoille. Ota yhteyttä palveluihimme.

Auttamisjärjestelmä ja poliisi

Ihmiskaupan uhrilla on oikeus saada apua tilanteeseensa ja turvaa ja suojelua rikoksentekijöiltä. Siirtolaistaustaisella ihmiskaupan uhrilla voi olla tarve myös Suomessa oleskelun laillistamiselle. Jos ihmiskaupan uhriksi joutunut ihminen tarvitsee suojelua rikoksentekijöiltä, täytyy ihmiskauppaan liittyvistä asioista kertoa myös viranomaisille. Näin he voivat auttaa ja suojella rikoksen uhriksi joutunutta ihmistä parhaalla tavalla.

Voit kysyä neuvoa ja apua Suomen valtion ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on valtion viranomainen, joka antaa neuvontaa ja järjestää apua ja suojelua ihmiskaupan uhreille. Auttamisjärjestelmä tarjoaa neuvontaa myös ihmiskaupan uhreja kohtaaville ja auttaville tahoille.

Akuutissa vaaratilanteessa on oltava yhteydessä suoraan poliisiin soittamalla hätänumeroon 112.

Vaikeassa kriisitilanteessa olevalle ihmiselle on usein helpompi hahmottaa hänen oikeuksiinsa liittyviä kysymyksiä kuvien avulla. Esitteessä Kohti apua ja oikeuksia on kuvattu kolme ihmiskaupan uhrin oikeuksien kannalta merkittävää prosessia. Nämä prosessit koskevat uhrin tukipalveluita (turvallinen majoitus, toimeentulo, terveyspalvelut jne.), rikosprosessia esitutkinnasta eri oikeusasteisiin sekä mahdollista Suomessa oleskeluun liittyvää prosessia.

Animaatio Ihmiskaupparikoksen uhrilla on oikeus apuun kertoo ihmiskaupan uhrin oikeuksista Suomessa.

Ihmiskaupparaportoija

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Raportoija seuraa ihmiskaupan vastaista toimintaa ja antaa ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen liittyviä suosituksia. Raportoija tarjoaa myös oikeudellista neuvontaa ja poikkeustapauksissa voi myös avustaa uhreja oikeudessa.