Majakka-hanke käynnistynyt Pro-tukipisteellä!

Pro-tukipisteen hallinnoima Majakka-hanke on käynnistynyt toden teolla elokuussa 2017. Majakka-hanke on pääkaupunkiseudulla toteutettava yhteistyöhanke, jonka kumppanuusjärjestöinä toimivat Pro-tukipisteen lisäksi Pakolaisneuvonta, Monika-Naiset Liitto, HeSeta sekä Rikosuhripäivystys.

Oikeusministeriön rahoittama Majakka-hanke kohdentuu ihmisryhmiin, jotka jäävät rikosoikeudellisten ja rikosuhripalvelujen ulkopuolelle. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisen haavoittuvassa asemassa elävien ihmisryhmien mahdollisuutta päästä matalalla kynnyksellä rikosoikeudellisen suojan ja rikosten uhrien tukitoimien piiriin. Tavoitteeseen päästään luomalla erityisen tuen yhteistyökonsepteja, joissa huomioidaan yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten erityiset haavoittuvuustekijät ja niiden yhdistelmät.

Käytännössä Majakka-hanke pyrkii tavoittamaan rikoksen uhriksi joutuneita ihmisiä, jotka eivät erilaisten haavoittuvuustekijöiden vuoksi hae apua eivätkä ilmoita heihin kohdistuneesta rikoksesta kenellekään, saatikka viranomaisille. Täten kyseisten ihmisten oikeussuoja ei toteudu, eivätkä he saa rikoksen uhreille kuuluvia rikosuhripalveluita. Oikeussuojan toteutumisen esteenä voivat olla esimerkiksi rikoksen uhrin tietämättömyys omista oikeuksistaan, epäluottamus ja pelko viranomaisten kanssa toimimiseen tai lainsäädäntö, joka ei takaa oikeuden saatavuutta. Hankkeen avulla pyritään juurruttamaan järjestöjen välille toimintamalleja, joiden avulla järjestöissä oleva ammattitaito ja erikoisosaaminen liikkuvat joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan ja ovat hankkeen kaikkien järjestöjen käytössä.

Majakka-hanke kestää joulukuuhun 2018, jolloin julkaistaan myös hankkeen sähköinen loppuraportti. Hankkeen kuulumisia voi seurata Pro-tukipisteen Internet-sivuilta.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Jenny Oinonen

Puh. +358 40 768 2260

jenny.oinonen(@)pro-tukipiste.fi