Pro-tukipiste hakee palvelu-/sosiaaliohjaajaa Tampereen yksikköön

30.01.2018 / Ajankohtaista

Pro-tukipiste hakee palvelu-/sosiaaliohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen Tampereen yksikön tiimiin.

Pro-tukipiste ry on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville ja ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneille ihmisille Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Tehtäväkuva

Palvelu-/sosiaaliohjaajan tehtävänä on osallistua etsivään työhön, sosiaaliseen tukityöhön ja yhteisöllisen toiminnan eli ryhmä- ja vertaistoiminnan organisoimiseen monikulttuurisen asiakaskunnan parissa. Etsivää työtä tehdään sekä fyysisissä ympäristöissä että verkossa. Sosiaalinen tukityö on järjestölähtöistä matalan kynnyksen neuvonta- ja tukityötä. Palvelu-/sosiaaliohjaaja työskentelee osana Tampereen yksikön tiimiä sekä tekee yhteistyötä myös Pro-tukipisteen Helsingin ja Turun alueyksiköiden kanssa. Työtehtäviin sisältyy myös alueellinen verkostoyhteistyö.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme:

  • Sosiaali- tai terveysalan koulutusta ja työkokemusta, joka soveltuu etsivään työhön ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten avuntarpeen arviointiin ja tukityöhön
  • Valmiutta järjestölähtöiseen tukityöhön, tiimityöskentelyyn ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen sekä kykyä sietää epävarmuutta
  • Ihmisarvoa kunnioittavaa, kokonaisvaltaista, joustavaa ja kehittävää työotetta
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta
  • Verkossa tehtävän työn osaamista
  • Hyvää suullista suomen ja englannin kielten taitoa; muu kielitaito on eduksi.

Palkkaus

Noudatamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 3 tai 4 riippuen valittavan henkilön koulutustaustasta. Vaativuusryhmän mukaisen palkkatason lisäksi lopullisen palkan määrään vaikuttavat tehtävä- ja henkilökohtaiset palkanlisät. Voit laittaa hakemukseen palkkatoiveesi.

Hakeminen

Lähetä lyhyt kuvaus ammatillisista valmiuksistasi, koulutuksestasi, kielitaidostasi ja kiinnostuksestasi avoinna olevaa työpaikkaa kohtaan sähköpostiosoitteeseen minna.huovinen@pro-tukipiste.fi Halutessasi voit liittää mukaan tiedot mahdollisista suosittelijoista. Kerro myös, milloin pystyt aloittamaan työn.

Hakuaika

Toimi on täytettävissä heti päätöksen jälkeen ja työsuhde on vakituinen. Hakemus 18.2.2018 mennessä. Kutsumme 4-6 hakijaa haastatteluun. Haastattelut toteutetaan viikolla 10 (5.3. alkava viikko). Päätös tehdään maaliskuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Minna Huovinen

palvelujohtaja, Pro-tukipiste ry

minna.huovinen@pro-tukipiste.fi

puh. 040-7090 500

Lisää aiheesta

08.03.2021 / Ajankohtaista

03.03.2021 / Ajankohtaista