Pro-tukipiste hakee palvelu-/sosiaaliohjaajaa Tampereen yksikköön

30.01.2018 / Ajankohtaista

Pro-tukipiste hakee palvelu-/sosiaaliohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen Tampereen yksikön tiimiin.

Pro-tukipiste ry on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville ja ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneille ihmisille Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Tehtäväkuva

Palvelu-/sosiaaliohjaajan tehtävänä on osallistua etsivään työhön, sosiaaliseen tukityöhön ja yhteisöllisen toiminnan eli ryhmä- ja vertaistoiminnan organisoimiseen monikulttuurisen asiakaskunnan parissa. Etsivää työtä tehdään sekä fyysisissä ympäristöissä että verkossa. Sosiaalinen tukityö on järjestölähtöistä matalan kynnyksen neuvonta- ja tukityötä. Palvelu-/sosiaaliohjaaja työskentelee osana Tampereen yksikön tiimiä sekä tekee yhteistyötä myös Pro-tukipisteen Helsingin ja Turun alueyksiköiden kanssa. Työtehtäviin sisältyy myös alueellinen verkostoyhteistyö.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme:

  • Sosiaali- tai terveysalan koulutusta ja työkokemusta, joka soveltuu etsivään työhön ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten avuntarpeen arviointiin ja tukityöhön
  • Valmiutta järjestölähtöiseen tukityöhön, tiimityöskentelyyn ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen sekä kykyä sietää epävarmuutta
  • Ihmisarvoa kunnioittavaa, kokonaisvaltaista, joustavaa ja kehittävää työotetta
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta
  • Verkossa tehtävän työn osaamista
  • Hyvää suullista suomen ja englannin kielten taitoa; muu kielitaito on eduksi.

Palkkaus

Noudatamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 3 tai 4 riippuen valittavan henkilön koulutustaustasta. Vaativuusryhmän mukaisen palkkatason lisäksi lopullisen palkan määrään vaikuttavat tehtävä- ja henkilökohtaiset palkanlisät. Voit laittaa hakemukseen palkkatoiveesi.

Hakeminen

Lähetä lyhyt kuvaus ammatillisista valmiuksistasi, koulutuksestasi, kielitaidostasi ja kiinnostuksestasi avoinna olevaa työpaikkaa kohtaan sähköpostiosoitteeseen minna.huovinen@pro-tukipiste.fi Halutessasi voit liittää mukaan tiedot mahdollisista suosittelijoista. Kerro myös, milloin pystyt aloittamaan työn.

Hakuaika

Toimi on täytettävissä heti päätöksen jälkeen ja työsuhde on vakituinen. Hakemus 18.2.2018 mennessä. Kutsumme 4-6 hakijaa haastatteluun. Haastattelut toteutetaan viikolla 10 (5.3. alkava viikko). Päätös tehdään maaliskuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Minna Huovinen

palvelujohtaja, Pro-tukipiste ry

minna.huovinen@pro-tukipiste.fi

puh. 040-7090 500

Lisää aiheesta

02.06.2020 / Ajankohtaista

täältä.

25.05.2020 / Ajankohtaista

Majakka (2017–2018) toteutettiin Oikeusministeriön rahoituksella. Pääkaupunkiseudulla toteutettu hanke kohdentui haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, joilla on kohonnut riski jäädä rikosoikeudellisten ja rikosuhripalvelujen ulkopuolelle. Hanketta koordinoineen Jenny Oinosen kirjoittama loppuraportti kuvaa eri tavoin haavoittuvassa asemassa elävien rikosten uhrien todellisuutta Suomessa. Raportissa käsitellään haavoittuvuuksia, jotka vaikuttavat myös ihmiskaupparikosten uhrien asemaan Suomessa.