Pro-tukipiste hakee Turkuun Prop up -hankkeeseen etsivän työn tekijää

13.02.2018 / Ajankohtaista

Pro-tukipiste ry on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville ja ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneille ihmisille Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Prop up on kolmivuotinen (2018-2020) valtakunnallinen etsivän työn kokeiluhanke. Hankkeen kohderyhminä ovat 1.) seksi- ja erotiikka-aloilla työskentelevät ihmiset, jotka hyötyvät matalan kynnyksen tuesta ja neuvonnasta ja 2.) ihmiskaupan uhrit.  Hankkeessa kehitetään ketteryyteen ja nopeaan reagointiin perustuvaa etsivää työtä ja tehdään yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Työtä kohdennetaan myös niille paikkakunnille, missä ei ole Pro-tukipisteen yksiköitä ja verkkoon. Hanke toteutetaan työparityönä siten, että toinen työntekijä sijoittuu Helsinkiin (rekrytointi tehty jo) ja toinen Turkuun.

Tehtäväkuva

Projektityöntekijät suunnittelevat ja toteuttavat etsivää työtä eri ympäristöissä. Työ sisältää suoraa asiakastyötä ja verkostoyhteistyötä. Koska kyseessä on kokeiluprojekti, työtä tehdään kehittävällä työotteella. Projekti linkittyy vahvasti muuhun Pro-tukipisteellä tehtävään työhön. Työtehtävä sisältää paljon matkustamista. Valmius verkossa tehtävään työhön on ehdoton edellytys.

 

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä:

  • Sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, työkokemusta ja asennetta, joka soveltuu etsivään työhön
  • Kokemusta vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten avuntarpeen arvioinnista ja tukityöstä
  • Valmiutta järjestölähtöiseen tukityöhön, tiimityöskentelyyn ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen sekä kykyä sietää epävarmuutta
  • Verkossa tehtävän työn osaamista
  • Projektiosaamista sekä ihmisarvoa kunnioittavaa, kokonaisvaltaista, joustavaa ja kehittävää työotetta
  • Hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyön taitoja, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta
  • Mahdollisuutta matkustaa
  • Hyvää suullista suomen ja englannin kielten taitoa; muu kielitaito on eduksi.

Palkkaus

Noudatamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 4 riippuen valittavan henkilön koulutustaustasta. Vaativuusryhmän mukaisen palkkatason lisäksi lopullisen palkan määrään vaikuttavat tehtävä- ja henkilökohtaiset palkanlisät. Voit laittaa hakemukseen palkkatoiveesi.

Hakeminen

Lähetä lyhyt kuvaus ammatillisista valmiuksistasi, koulutuksestasi, kielitaidostasi ja kiinnostuksestasi avoinna olevaa työpaikkaa kohtaan sähköpostiosoitteeseen minna.huovinen@pro-tukipiste.fi Halutessasi voit liittää mukaan tiedot mahdollisista suosittelijoista. Kerro myös, milloin pystyt aloittamaan työn.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 25.2.2018. Hakijoista kutsutaan 3-6 henkilöä Helsingissä pidettävään haastatteluun. Haastattelut pidetään viikolla 10.

Määräaikainen työsuhde täytetään maaliskuussa tai viimeistään huhtikuussa 2018 ja se kestää vuoden 2020 loppuun.

Lisätietoja:

Minna Huovinen

palvelujohtaja, Pro-tukipiste ry

minna.huovinen@pro-tukipiste.fi

puh. 040-7090 500

Lisää aiheesta

08.03.2021 / Ajankohtaista

03.03.2021 / Ajankohtaista