Pro-tukipiste maailmalla – järjestöyhteistyötä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi

30.10.2017 / Vaikuttamistyö

Eurooppalainen La Strada International NGO Platform -järjestöverkosto kokoontui viime viikon lopulla Skopjessa Makedoniassa. Pro-tukipisteen Essi Thesslund ja Rikosuhripäivystyksen Pia Marttila vetivät kokouksessa työpajan järjestöjen välisen asiakasyhteistyön tiivistämiseksi kansallisesti ja verkoston jäsenjärjestöjen kesken. Työpajassa keskusteltiin järjestöjen välisen asiakasyhteistyön edellytyksistä ja järjestöjen roolista osana valtioiden rajat ylittävää ihmiskaupan uhrien auttamista nykyisessä siirtolaisuustilanteessa.

Suomessa Neliapila-järjestöverkosto tekee käytännön yhteistyötä ihmiskaupan uhrien auttamisessa ja vaikuttamistyössä uhrien oikeuksien edistämiseksi. Kansainvälisessä asiakasyhteistyössä haasteita tuottavat eri maiden erilaiset ihmiskaupan uhrien auttamiskäytännöt ja ihmiskaupan uhreille tarjotun avun sitominen rikosoikeudelliseen prosessiin, joka näyttäytyy uhrien kannalta ongelmallisena niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Lisääntyneen siirtolaisuuden ja kiristyneen siirtolaisuuspolitiikan vuoksi on tärkeää, että järjestöt yhdistävät voimansa, osaamisensa ja resurssinsa, jotta ihmiskaupan uhrit ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset saavat järjestöiltä heidän tarpeisiinsa vastaavaa apua. Järjestöjen on puolustettava jokaisen ihmisen oikeutta ihmisarvoiseen elämään riippumatta yksilön oleskelustatuksesta.

KUVAT https://www.facebook.com/pg/OpenGateMacedonia/photos/?ref=page_internal