Pro-tukipiste

Pro-tukipiste on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yhteisöllistä toimintaa seksityössä mukana oleville ja ihmiskaupan uhreille Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Pro-tukipisteen vaikuttamistyö edistää kohderyhmäänsä kuuluvien ihmisten oikeutta palveluihin sekä oikeutta suojeluun kaikenlaiselta pakottamiselta, itsemääräämisoikeuden rajoittamiselta ja muilta oikeuksien loukkauksilta.

Pro-tukipiste ry

Hallitus ja jäsenet

Anna Kontula, kansanedustaja, puheenjohtaja

Mikko Tamminen, psykiatrian ja päihdepalveluiden johtaja, Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Sirpa Zotow, erityisnuorisotyönohjaaja, Snellu, Helsingin seurakuntayhtymä

Elina Järvenpää, lakimies

Laura Karhola, asianajaja, varatuomari, AA Gummerus, Tampere

 

 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen säännöt

 

Arvopohja

Arvot

Kaikki toimintamme perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin:

  • yhdenvertaisuus
  • osallisuus
  • läpinäkyvyys

Missio

Oikeuksien lisääminen ja yhdessä tekeminen luovat hyvinvointia.

Visio

Pitkäjänteisellä ihmisoikeustyöllä vähennämme kohderyhmiimme kuuluvien ihmisten haavoittuvuutta ja seksi- ja erotiikka-aloihin kohdistuvaa stigmaa.

Matalan kynnyksen palveluilla toteutamme kohderyhmiimme kuuluvien ihmisten oikeutta saada palveluita ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Vaikuttamistyö perustuu kohderyhmien aitoon kuulemiseen ja yhdessä tekemiseen.

Rahoitus

Pro-tukipiste ry:n rahoitus koostuu pääosin julkisista avustuksista.

Vuonna 2020 rahoituslähteet olivat:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (84,9 %)

Sosiaali- ja terveysministeriö (9,7 %)

Kuntien järjestöavustukset, Helsinki, Tampere ja Turku (4,6 %)

Yhteisvastuukeräyksen 2017 tuotto (0,5 %)

Muut, esimerkiksi jäsenmaksut, lahjoitukset (0,3 %)

 

Yhdistystoiminta

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijamme antavat haastatteluita prostituutioon, seksityöhön ja ihmiskauppaan liittyvistä aiheista.

Medialle