กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วันอังคาร เวลา14-16 เปิดโอกาสให้กับลูกค้าทุกคนของโปร-ตุกิปิสเต ร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมงานของโปร-ตุกิปิสเตช่วยแปลภาษาด้วยหากต้องการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีโอกาสพูดคุย หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับงานหรือเรื่องทั่วๆไปในสังคม บางโอกาสก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยในหัวข้อต่างๆเช่น สิทธิหน้าที่ต่างๆ ด้านกฏหมาย หรือด้านสังคมและสุขภาพ กิจกรรมกลุ่มบางครั้งก็ออกไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆด้วย