งานบริการด้านสุขภาพ

งานบริการด้านสุขภาพทุกอย่างของโปร-ตุกิปิสเตไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นความลับ และไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ ให้บริการสำหรับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศหรือ ทำงานด้านอีโรติก มีบริการที่เมืองเฮลซิงกิ เมืองตัมเปเร และเมืองตุระกุ คุณสามารถขอรับบริการได้ในวันที่เราเปิดให้บริการทั่วไป เวลาอื่นคุณก็สามารถจองเวลาได้

ด้านสุขภาพ

ที่โปร-ตุกิปิสเต มีพยาบาล หมอให้คำแนะนำ คุณสามารถพูดคุยในเรื่องต่างๆเช่น

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน
 • ความสัมพันธ์ทางเพศ
 • การคุมกำเนิด
 • สิ่งเสพติดต่างๆ
 • ด้านจิตใจ และความผาสุกในชีวิต
 • การดูแลสุขภาพ
 • งานบริการด้านสุขภาพตามระบบของฟินแลนด์

การตรวจหาเชื้อโรคและวัคซีน

โปร-ตุกิปิสเตเมืองเฮลซิงกิและเมืองตัมเปเร มีบริการตรวจที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องระบุชื่อคือ

 • เอชไอวี และซิฟิลิส
 • โรคหนองใน
 • ตรวจการตั้งครรภ์
 • ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบเอและบี

บริการด้านสุขภาพที่เมืองตุระกุของโปร-ตุกิปิสเต ทำงานร่วมกันกับสภากาชาด สามารถขอรับบริการตรวจที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องระบุชื่อคือ

 • เอชไอวี
 • โรคหนองใน

บริการด้านสุขภาพ เปิดให้บริการทั่วไป

 • เมืองเฮลซิงกิ มีพยาบาลอยู่ประจำในวันจันทร์ และวันพฤหัสฯ เวลา 12-16 มีหมอเดือนละ2ครั้ง ดูได้จากปฏิทิน
 • เมืองตัมเปเร มีพยาบาลอยู่ประจำในวันพฤหัสฯ เวลา15:30-19
 • เมืองตุระกุ ให้บริการร่วมกับสภากาชาด วันอังคาร เวลา17-19.

บริการด้านสุขภาพ โดยการจองเวลา

คุณสามารถจองเวลา หากคุณ…

 • ไม่สามารถมาในเวลาที่เปิดให้บริการทั่วไปได้
 • อยากมีเวลาพูดคุยเรื่องต่างๆอย่างไม่ต้องเร่งรีบ
 • รู้สึกตื่นเต้นในการมาพบปะที่โปร-ตุกิปิสเต

การนัดหมายกับผู้ร่วมงานของโปร-ตุกิปิสเต หาได้จากเว็บไซต์

และเราแจกฟรี

 • ถุงยางอนามัย
 • เจลล่อลื่น
 • อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ในการเสพติด