งานภาคสนาม

โปร-ตุกิปิสเต ทำงานภาคสนามในสถานที่ต่างๆเช่น ที่บาร์ ร้านเซ็กช๊อป อินเตอร์เน็ท ถนน ร้านนวด และตามสวนสาธารณะ

การเยียมเยี่ยนร้านนวด คุณสามารถจองเวลาล่วงหน้าหากต้องการให้ไปเยี่ยมเยียนที่ร้านของคุณ แจกถุงยางอนามัยและเจลล่อลื่นฟรี ติดต่อที่เบอร์โทรฯ 040 7265560