งานด้านสังคม

ให้การแนะนำด้านสังคม กับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศ งานนวดและงานด้านอิโรติก โปร-ตุกิปิสเตทำงานโดยนักอาชีพด้านแนะนำสังคมและสุขภาพ เรามีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถมาพูดคุยกับผู้ร่วมงานของเราเกี่ยวกับงานหรือชีวิตส่วนตัวของคุณ โดยไม่ต้องระบุชื่อ และเป็นความลับ

สามารถมาพบกับผู้ร่วมงานของโปร-ตุกิปิสเตได้โดยไม่ต้องจองเวลา ในวันที่เปิดให้บริการทั่วไป เมืองเฮลซิงกิ ตัมเปเร ตูระกุ แชทผ่านทางไลน์หรือทางเฟสบุ๊ก หรือหากคุณต้องการก็สามารถจองเวลามาพูดคุยส่วนตัวได้ จากลิงก์

เราให้การแนะนำเมื่อเราไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ ที่ทำงานให้บริการทางเพศ งานนวดและงานด้านอิโรติก

ข้อมูลผู้ร่วมงานของ จากลิงก์

ช่วยเหลือผ่านการพูดคุย

คุณสามารถติดต่อพูดคุยกับเรา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือในงานให้บริการ การพูดคุยไม่จำเป็นเกี่ยวข้องกับงานขายบริการเสมอไป คุณสามารถกำหนดเองว่าอยากคุยเรื่องอะไร เป้าหมายคือการช่วยให้มีความเข้าใจและกำลังใจในการดำรงชีวิต

สามารถพูดคุยกับผู้ร่วมงานของเราในเรื่องต่างๆเช่น

งานขายบริการหรืองานด้านอิโรติก

ที่อยู่อาศัย

ด้านเศรษฐกิจ

วีซ่าต่างๆในฟินแลนด์

การทำงาน

การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

สิทธิต่างๆ หรือการทำผิดกฏหมาย

 

การช่วยเหลือแนะนำ ที่ไม่ต้องจองเวลา

  • ผู้ร่วมงานของโปร-ตุกิปิสเต อยู่ประจำในวันที่เปิดให้บริการทั่วไป ดูได้จากลิงก์
  • วันที่เปิดให้บริการทั่วไป คุณจะได้รับการแนะนำ ช่วยเหลือได้เร็วกว่า

การช่วยเหลือแนะนำ ที่ต้องจองเวลา

  • ควรจองเวลา หากว่าเรื่องของคุณต้องใช้เวลามากในการพูดคุย
  • ข้อมูลของผู้ร่วมงานหาได้ จากลิงก์

การแนะนำบริการต่างๆ

ผู้ร่วมงานของโปร-ตุกิปิสเต ให้การแนะนำบริการต่างๆเช่น

  • การกรอกแบบฟร์อมต่างๆ
  • การสมัครเพื่อรับบริการและรับสิทธิประโยชน์ต่าง
  • คำถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ผู้ร่วมงานของโปร-ตุกิปิสเตสามารถไปกับคุณในสถานที่ต่างๆตามความจำเป็น เป้าหมายคือ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ และเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐที่คุณมีสิทธิได้รับ