การค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นการบงการและแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น โดยเกิดจากการกระที่ผิดพลาด ความกดดัน หรือ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เมื่ออีกฝ่ายอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้สึกปลอดภัยหรือต้องพึ่งพาผู้อื่น

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์และขัดแย้งต่อคุณธรรม

ลักษณะข้างล่างต่อไปนี้เป็นลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น โดยการบังคับ และทำให้ตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ค้ามนุษย์

ลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้รู้จักลักษณะของการค้ามนุษย์ เพื่อท่านจะได้ตระหนักและรู้ทันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit!

ลักษณะการค้ามนุษย์

การแสวงหาผลประโยชน์

 • การบังคับให้ทำงาน การเอาเปรียบทางด้านแรงงาน
 • บังคับให้ค้าประเวณี ขายบริการทางเพศ
 • แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
 • การค้าอวัยวะและเนื้อเยื่อ
 • การบังคับแต่งงาน
 • การบังคับให้ก่ออาชญากรรม
 • การลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ หรือทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ

วิธีการที่ผู้ค้ามนุษย์จะบงการและควบคุม

 • ความผิดพลาด
 • หนี้สิน
 • รีดไถเงิน
 • ใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย
 • ใช้ความรุนแรงทางเพศ
 • ใช้ความรุนแรงทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
 • ข่มขู่ว่าจะใช้กำลังทำร้าย
 • ข่มขู่ว่าจะทำให้เกิดความอับอายโดยการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลต่อสารธารณะ
 • ข่มขู่เรื่องต่างๆเกี่ยวกับคนรอบข้าง หรือข่มขู่ว่าจำทำร้ายคนรอบข้าง
 • ข่มขู่ว่าจะทำให้ต้องออกนอกประเทศ หากเขานำเรื่องไปบอกคนอื่น
 • แสวงหาผลประโยชน์จากคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่น

สัญญาณที่บอกให้ทราบเมื่อต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อื่น

 

 • ใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย
 • การบอบช้ำทางกายและใจ
 • อาการข้างเคียง
 • ความหวาดกลัวว่าจะถูกกระทำด้วยความรุนแรงต่อตนเองและต่อผู้อื่น
 • กลัวว่าต้องถูกส่งกลับประเทศ หรือถูกให้ออกจากประเทศ
 • กลัวต่อความอับอายในสังคม
 • กลัวว่ารูปภาพหรือข้อมูลของตนเองจะถูกนำไปเผยแพร่
 • ถูกจำกัดขอบเขตและอิสระในการเดินทางไปไหนมาไหน
 • ถูกจำกัดขอบเขตในการติดต่อกับคนใกล้ชิด ญาติพี่น้องและบุคคลอื่นๆ
 • ถูกยึดหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่สมเหตุสมผล
 • ทำให้เกิดหนี้โดยใช้สารเสพติด
 • ให้จ่ายหนี้โดยการมีเพศสัมพันธ์
 • ไม่บอกหรืออธิบายเกี่ยวกับการทำงาน

 

 

 • ไม่มีสัญญาการทำงาน
 • ชั่วโมงการทำงานยาวเกินไป
 • ไม่มีวันหยุด วันว่าง
 • ไม่ให้ลาป่วย
 • แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เช่น ไม่ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 • ไม่จ่ายเงินเดือน
 • มีคนมาควบคุมดูแลบัญชีธนาคาร
 • อาศัยในที่ทำงาน
 • อาศัยกับคนที่เราต้องทำงานให้ หรืออาศัยอยู่ในไซต์งาน ที่ก่อสร้าง หรือ อาศัยในที่พักชั่วคราว ซึ่งขาดความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่พักอาศัย
 • ไม่ได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย
 • ไม่สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้หากไม่มีคนมาคุม
 • ขาดสุขอนามัย
 • อดอยาก หิวโหย