ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โปร-ตุกิปิสเต เป็นองค์กรเอกชนที่มีความชำนาญทำงานกับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศหรือทำงานด้านอิโรติก และทำงานกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้การแนะนำด้านสังคมและบริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย โปร-ตุกิปิสเตมีสำนักงานที่เฮลซิงกิ ตัมเปเร และตุระกุ (Helsinki, Tampere, Turku)

 

Tutustu toimintaamme

ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โปร-ตุกิปิสเต เป็นองค์กรเอกชนที่มีความชำนาญทำงานกับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศหรือทำงานด้านอิโรติก และทำงานกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้การแนะนำด้านสังคมและบริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย โปร-ตุกิปิสเตมีสำนักงานที่เฮลซิงกิ ตัมเปเร และตุระกุ (Helsinki, Tampere, Turku)

 

Tutustu toimintaamme

24/7 Chat

Tietoa seksityöntekijöille

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus scelerisque venenatis. Proin porttitor fringilla laoreet. Mauris id sapien et lacus aliquet efficitur. Vivamus sit amet accumsan tellus, vel bibendum elit. Dolor adipiscing eli.

Lue lisää

Tuki- ja palvelutoiminta

Terveyspalvelut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus scelerisque venenatis. Proin porttitor fringilla laoreet. Mauris id sapien et lacus aliquet efficitur. Vivamus sit amet accumsan tellus, vel bibendum elit. Dolor adipiscing eli.

Lue lisää

Katso video palvelusta

Neuvontapalvelut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus scelerisque venenatis. Proin porttitor fringilla laoreet. Mauris id sapien et lacus aliquet efficitur. Vivamus sit amet accumsan tellus, vel bibendum elit. Dolor adipiscing eli.

Lue lisää

Vertaistuki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus scelerisque venenatis. Proin porttitor fringilla laoreet. Mauris id sapien et lacus aliquet efficitur. Vivamus sit amet accumsan tellus, vel bibendum elit. Dolor adipiscing eli.

Lue lisää

Tukihenkilötoiminta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus scelerisque venenatis. Proin porttitor fringilla laoreet. Mauris id sapien et lacus aliquet efficitur. Vivamus sit amet accumsan tellus, vel bibendum elit. Dolor adipiscing eli.

Lue lisää

Ihmiskaupan vastainen työ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus scelerisque venenatis. Proin porttitor fringilla laoreet. Mauris id sapien et lacus aliquet efficitur. Vivamus sit amet accumsan tellus, vel bibendum elit. Dolor adipiscing eli.

Lue lisää