ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โปร-ตุกิปิสเต เป็นองค์กรเอกชนที่มีความชำนาญทำงานกับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศหรือทำงานด้านอิโรติก และทำงานกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้การแนะนำด้านสังคมและบริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย โปร-ตุกิปิสเตมีสำนักงานที่เฮลซิงกิ ตัมเปเร และตุระกุ (Helsinki, Tampere, Turku)

 

Tutustu toimintaamme

ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โปร-ตุกิปิสเต เป็นองค์กรเอกชนที่มีความชำนาญทำงานกับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศหรือทำงานด้านอิโรติก และทำงานกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้การแนะนำด้านสังคมและบริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย โปร-ตุกิปิสเตมีสำนักงานที่เฮลซิงกิ ตัมเปเร และตุระกุ (Helsinki, Tampere, Turku)

 

Tutustu toimintaamme