โปร-ตุกิปิสเต

โปร-ตุกิปิสเต เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานกับคนที่ให้บริการทางเพศหรืองานด้านอีโรติก รวมทั้งทำงานกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  ให้การแนะนำด้านสังคมและบริการด้านสุขภาพกับกลุ่ม เป้าหมายโปร-ตุกิปิสเต มีสำนักงานที่เมืองเฮลซิงกิ เมืองตัมเปเร และเมืองตุระกุ งานของโปร-ตุกิปิสเตดูแลและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย เช่นจากการบังคับ การจำกัดขอบเขต และสิทธิด้านอื่นๆ

งานสะพานเป็นงานส่วนหนึ่งของโปร-ตุกิปิสเต (Pro-tukipiste) เพื่อช่วยเหลือฟรี สำหรับคนไทยที่ทำงานร้านนวด ให้บริการแนะนำด้านสังคมและสุขภาพ