ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โปร-ตุกิปิสเต เป็นองค์กรเอกชนที่มีความชำนาญทำงานกับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศหรือทำงานด้านอิโรติก และทำงานกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้การแนะนำด้านสังคมและบริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย โปร-ตุกิปิสเต มีสำนักงานที่เมืองเฮลซิงกิ ตัมเปเร และตุระกุ (Helsinki, Tampere, Turku)

โปร-ตุกิปิสเตคืออะไร

ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

โปร-ตุกิปิสเต เป็นองค์กรเอกชนที่มีความชำนาญทำงานกับคนที่ทำงานให้บริการทางเพศหรือทำงานด้านอิโรติก และทำงานกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้การแนะนำด้านสังคมและบริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย โปร-ตุกิปิสเต มีสำนักงานที่เมืองเฮลซิงกิ ตัมเปเร และตุระกุ (Helsinki, Tampere, Turku)

โปร-ตุกิปิสเตคืออะไร

งานของโปร-ตุกิปิสเต

งานด้านสังคม

การแนะนำด้านสังคม

ข้อมูลจะมาเร็วๆนี้

งานต่อต้านการค้ามนุษย์

โปร-ตุกิปิสเต เราให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เราสนับสนุนและเรียกร้องสิทธิให้กับพวกเขา