ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ รายการโทรทัศน์ MOT ที่เกี่ยวกับคนไทย

Pro-tukipiste และสะพาน ได้รับความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ MOT ที่ออกอากาศไปแล้ว ผู้อำนวยการของ Pro-tukipiste ได้ถูกสัมภาษณ์ในรายการ และเธอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโครงการสะพาน และการที่ทางกระทรวงได้หยุดการให้เงินทุนสนับสนุนแก่โครงการโดยกระทันหัน และได้ให้สัมภาษณ์ถึงการขอเงินทุนสนับสนุนจากที่อื่นต่อไปในภายหลัง นักข่าวได้บอกกับ Pro-tukipiste และสะพานว่าเธอจะสัมภาษณ์คนไทยบางคน ซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อหรือรายละเอียดส่วนตัวให้พวกเราทราบอยู่แล้ว พวกเราไม่ทราบเนื้อหาในการสัมภาษณ์