Yhteisvastuukeräyksen kohteena ihmiskaupan vastainen työ

05.02.2017 / Vaikuttamistyö

Pro-tukipiste julkistaa toisen animaationsa keräyksen avauspäivänä.

Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena on tänä vuonna ihmiskaupan vastainen työ ja edunsaajina ovat niin kutsutun Neliapila-järjestöverkoston jäsenet. Neliapila-järjestöt eli Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry sekä Rikosuhripäivystys ry luovat keräysvaroilla uudenlaisia tapoja tukea ihmiskaupparikoksen ja sitä lähellä olevien rikoksien uhreja. Erityisen huomion kohteena ovat he, jotka eivät ole ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaita.

Yhteisvastuukeräyksen avulla toteutetaan hanke nimeltä Harmaan eri sävyt. Sen myötä jokainen Neliapila-järjestö saa käyttöönsä kriisirahaston, jonka turvin on mahdollista tarjota asiakkaille muun muassa lyhytaikaista hätämajoitusta, ruokaa, hygieniatarvikkeita, vaatteita, tulkkipalveluja sekä muuta räätälöityä tukea. Lisäksi hankkeen aikana tehostetaan yhteistyötä niin järjestöjen kesken kuin järjestöjen ja viranomaistenkin välillä. Huomiota kiinnitetään myös uudelleenuhriutumisen ennaltaehkäisyyn, jota varten luodaan suhteita niihin maihin joihin ihmiskaupan uhreja täältä lähetetään.

Pro-tukipiste julkistaa Yhteisvastuukeräyksen avauspäivänä toisen ihmiskaupan tunnistamista käsittelevän animaationsa. Animaatio on osa neljän videon sarjaa, joka syntyy Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hankkeessa EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston tuella.

Tunnista ihmiskauppa – rauhoitu kuulemaan keskittyy auttajan ja ihmiskaupparikoksen uhrin kohtaamiseen: kuinka rauhoittua kuulemaan ja antaa toiselle mahdollisuus tulla kuulluksi.